Start verrijkingsklas 'De Lotusgroep'

Op 17 maart om 8.15 uur stonden elf leerlingen van zowel obs De Border als cbs De Wonderboom uit Nieuwland klaar om voor het eerst, samen les te krijgen in een speciaal opgezette verrijkingsklas: genaamd ‘De Lotusgroep’. 


Door de unieke samenwerking tussen beide scholen krijgen niet alleen leerlingen uit de bovenbouw, maar nu ook leerlingen uit groep 3, 4 of 5 extra verdieping en uitdaging aangeboden. Beide scholen bieden deze leerlingen hiermee een passend leeraanbod in de eigen wijk. De komende tien weken krijgen de geselecteerde leerlingen les, naast het normale lesprogramma les van een gespecialiseerde leerkracht van De Wonderboom in een speciaal ingericht lokaal op De Border. 

SAMENWERKING Het ontstaan van deze Lotusgroep is uniek binnen Amersfoort. De twee scholen van verschillende besturen Stichting Meerkring en PCBO Amersfoort) hebben de handen ineen geslagen om hun doelstelling ‘geen kind meer de wijk uit’ vorm te geven. Hierbij wordt hun onderlinge samenwerking ondersteund door Samenwerkingsverband De Eem en een talentbegeleider van Steq. 

Het is hiermee een van de uitwerkingen om zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te bieden binnen het regulier onderwijs. Een van de initiatiefnemers, Wendela Kruijt, directeur van De Wonderboom: ,,De kracht van onze samenwerking vind ik dat we onze expertise bundelen zodat getalenteerde kinderen met elkaar uitdagend onderwijs krijgen in de wijk. Trots op deze samenwerking.” 

Binnen deze pilot is er bewust gekozen om te kiezen voor een verrijkingsgroep (in de volksmond vaak plusgroep genoemd) voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5. Directeur van De Border, Erwin Hiddingh: ,,Binnen alle besturen zijn er namelijk al voorzieningen voor de wat oudere kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Deze speciale klassen nu bij enkele scholen, verspreid over de stad, ondergebracht. Hierdoor komt het regelmatig voordat deelnemende leerlingen naar andere wijken moeten. Dit initiatief is een start om uiteindelijk door te groeien en alle leerlingen met deze onderwijsbehoefte binnen de wijk op te kunnen vangen.“

Media
  • Lotusklas2
OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort

Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl
Lees verder