Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, dat ouders en leerkrachten vertegenwoordigt. Zij houdt zich ook bezig met het beleid van de school.

Het belangrijkste doel van medezeggenschap is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. Hierbij hebben ouders advies- of instemmingsrecht in de school. Dit is wettelijk geregeld. Het kan gaan om onderwerpen als het schoolplan, de consequenties van bezuinigingsmaatregelen, het onderhoud van het schoolgebouw en de verkeersveiligheid bij de school.

De MR bestaat uit leden die door de ouders gekozen worden en leden uit het team van leraren.
MR-leden hebben voor twee jaar zitting in de raad.

De vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom voor het bijwonen van vergaderingen. Deze vinden over het algemeen plaats in de teamkamer vanaf  19:30 uur. Laat u van te voren even weten of u komt, dan houdt de MR daar rekening mee.

De huidige MR bestaat uit drie ouders;
 • Audrey van den Berg (voorzitter)
 • Esther Koudijs
 • Naoual Bachttour

 • En drie teamleden;
 • Laurine Regtuit
 • Chantal Meeldijk
 • Yvonne Bruggink

 • De MR-vergaderingen van schooljaar 2019-2020 vinden plaats op onderstaande data. De vergaderingen starten om 19:30 uur en eindigen om 21:15 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. De agenda vindt u op deze pagina, enkele dagen voor een vergadering.  Zodra een vergadering heeft plaatsgevonden treft u onderstaand ook een link aan naar het verslag van die avond.
  De eerste MR-vergadering van dit schooljaar vindt plaats op dinsdag 29 oktober. Tijdens deze vergadering worden ook de overige vergaderdata vastgesteld.
  Binnenkort kunt u hieronder de agenda lezen.

  20-06-2019 Agenda


  OBS De Border
  Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
  OBS De Border
  Dé basisschool in de wijk Nieuwland.

  Contact

  OBS De Border
  Watersteeg 87
  3824 EL  Amersfoort

  Tel.: 033 4565307
  E-mail: info.border@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

  Stichting

  OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk op www.meerkring.nl
  Lees verder