Medezeggenschapsraad/IKC-raad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, dat ouders en leerkrachten vertegenwoordigt. Zij houdt zich ook bezig met het beleid van de school.

Met de opkomst naar een IKC heet deze raad voortaan: IKC-raad. Hierin komen straks niet alleen ouders en leerkrachten van de Border, maar ook van  Ska.

Het belangrijkste doel van de medezeggenschap is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. Hierbij hebben ouders advies- of instemmingsrecht in de school. Dit is wettelijk geregeld. Het kan gaan om onderwerpen als het schoolplan, de consequenties van bezuinigingsmaatregelen, het onderhoud van het schoolgebouw en de verkeersveiligheid bij de school.

De MR bestaat uit leden die door de ouders gekozen worden en leden uit het team van leraren.
MR-leden hebben voor twee jaar zitting in de raad.

De vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom voor het bijwonen van vergaderingen. Deze vinden over het algemeen plaats in de teamkamer vanaf  19:30 uur. Laat u van te voren even weten of u komt, dan houdt de MR daar rekening mee.

De huidige MR bestaat uit twee ouders

 • Meike Dijkstra
 •  
  Monique van 't Hof

   En twee teamleden;

  Kim Oost

  Asma Saghdaoui

  De MR-vergaderingen van schooljaar 2022-2023 vinden plaats op nog nader vast te stellen data. De agenda vindt u op deze pagina, enkele dagen voor een vergadering.  Zodra een vergadering heeft plaatsgevonden treft u onderstaand ook een link aan naar het verslag van die avond.
  09-03-2022 Agenda 

  15-11-2021 Notulen 

  07-10-2021 Notulen 

  OBS De Border
  Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
  OBS De Border
  Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
  OBS De Border
  Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

  Contact

  OBS De Border
  Watersteeg 87
  3824 EL  Amersfoort
  Tel.: 033 4565307
  E-mail: info.border@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

  Stichting

  OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl