Nieuwe ouders

Bent u op zoek naar een (nieuwe) school voor uw kind(eren)? Als obs De Border stellen wij ons graag aan u voor!
Natuurlijk kunt u op deze website alles over onze school te weten komen, maar met deze speciale pagina willen we u hier graag nog beter bij helpen door onze belangrijkste uitgangspunten te tonen. Deze kunt u vinden in het informatieboekje hieronder. Klik op het boekje om het te openen.


Aanmelden leerling (voor het eerst naar school):


Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. 
U kunt uw kind op elke leeftijd aanmelden voor de basisschool. 
Een aanmelding wordt pas definitief bij of na het bereiken van de leeftijd van 3 jaar. 
U kunt uw kind aanmelden door een aanmeldformulier in te vullen. 

Wilt u een aanmeldformulier en/of informatiepakket aanvragen? Of heeft u een andere vraag?
Neem dan contact op via administratie.border@meerkring.nl  of bel 033 456 5307.
Of middels ons contactformulier via de groene knop hieronder! 

Contact

Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door.
Ook moet u het melden als u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld. 

Aanmelding zij-instroom: kind(eren) voor de groepen 1 tot en met 8 die van een andere school komen:

Voor het aanmelden van kinderen in deze groepen hanteren wij het aanmeldbeleid van onze overkoepelende Stichting Meerkring. De criteria en afspraken die hierbij zijn gesteld en gemaakt kunt u nalezen in

Aanmeld- en toelatingsbeleid leerlingen

Wachtlijst / procedure

Op obs De Border is geen wachtlijst. Wij hebben op dit moment plek in alle groepen.
Wel doorlopen wij de wettelijke toelatingsprocedure na de definitieve aanmelding. Voor deze procedure staat een termijn van 10 weken. Elke school heeft 6 weken de tijd heeft om een besluit te nemen over de aanmelding. Deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. 

Start op school

In principe stromen kinderen in als ze 4 jaar zijn geworden. Er wordt ook wel eens gekozen om kinderen na een vakantie in te laten stromen. Dit gebeurt altijd in overleg met u als ouder. Ook bij zij-instroom wordt er altijd gestart op school in overleg met ouders.

OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl