Ouderraad

De ouderraad (OR) heeft tot doel de ouders bij de school te betrekken en het schoolplezier voor de kinderen te bevorderen.
De ouderraad bestaat uit afgevaardigden van de verschillende commissies.
Zo zijn er: de onderwijs-, de pr-, de feest-, de verkeers- en de sportcommissie.
In de commissies organiseren ouders en leerkrachten samen activiteiten en denken mee over diverse onderdelen.
Lees hier de informatie betreffende de verschillende commissies.

De huidige ouderraad bestaat uit drie ouders;

Jelena Veldhuizen


Linda Wassink


Leoni Pol (penningmeester)

En een teamlid;

Ariënne van Wijk

Alle vergaderingen vinden plaats in overleg.

Ouderbijdrage
De ouderraad beheert de ouderbijdrage, die gevormd wordt uit vrijwillige bijdragen van de ouders. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten en zaken betaald, die de ouderraad namens de ouders (voor de kinderen!)organiseert. Onder andere de schoolreisjes, vieringen met feestdagen, busvervoer (bezoek door kinderen aan evenementen en voorstellingen), en een jaarlijkse bijdrage voor de mediatheek.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. 

De hoogte van vrijwillige ouderbijdrage wordt op de jaarvergadering van de ouderraad door de ouders vastgesteld. 

Groep 8 betaalt en kleiner deel en t.z.t. ontvangen de ouders van groep 8 een aparte rekening m.b.t. het kamp. 
Kinderen die na 1 januari instromen betalen 65% van het voorgenoemde bedrag.

Het rekeningnummer is NL11 INGB 0007652637 t.n.v. Oudervereniging openbare basisschool De Border. 

Belangrijke informatie over het innen van de ouderbijdrage leest u hier.

Heeft u vragen, op- en/of aanmerkingen, dan kunt u contact op nemen met or.border@meerkring.nl

OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl