Ziekmelding en extra verlof

Ziekmelding

Dit kan 's ochtends tussen 08.00 en 08.30 uur bij de administratie van de school. Tel.: 033-4565307

Aanvragen van extra verlof

Het is niet mogelijk om buiten de schoolvakanties om extra vakantie aan te vragen. Alleen de kinderen van 4 jaar kunnen extra dagen vrij krijgen, in overleg met de leerkracht. In uitzonderlijke gevallen (bruiloften, jubilea en dergelijke) kan de school extra verlof toekennen aan leerlingen vanaf 5 jaar. Hiervoor zijn wettelijke criteria opgesteld. Een uitleg van de verlofregelgeving vindt u hier. Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u bij de administratie van school ophalen of hier downloaden.
OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl