Ons onderwijs

De Border heeft dit schooljaar 9 groepen, onderverdeeld in een onderbouw (groepen 1 t/m 3)  en bovenbouw (groepen 4 t/m 8). In de beide bouwen overleggen de leerkrachten met elkaar over onder andere nieuwe thema’s, resultaten van leerlingen, het onderwijsprogramma en de te bieden hulp aan leerlingen. Leerlingen op De Border zitten in de klas met leeftijdsgenootjes. Er wordt gewerkt met eigentijdse leermethoden. Voor elk leerjaar is op basis van deze methoden basisleerstof vastgesteld. Per vakgebied staat dit beschreven in het groepsplan.

Op De Border wordt in alle groepen van de school aandacht besteed aan het Engelse taalonderwijs aan de hand van de methode Take it easy. Deze methode maakt voornamelijk gebruik van de digitale hulpmiddelen. Meer informatie kunt u hier lezen. Naast de zaakvakken (denk hierbij o.a. aan aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur) hebben ook expressievakken als muziek, handvaardigheid, tekenen en dramatische vorming onze aandacht. Tevens krijgen kinderen in de groepen 5 t/m 8 de mogelijkheid om levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienst- of humanistisch vormend onderwijs) te volgen. Voor het vak lichamelijke opvoeding verzorgen de leerkrachten van de groepen de bewegingslessen, spelletjes en dans. Daarbij in de groepen 3 tot en met 8 in een aantal gevallen ondersteund door pabo-studenten die een gymnastiekminor volgen..

Op de donderdagmiddagen organiseren we keuzemiddagen voor de groepen 3 tot en met 8. De kinderen tekenen in op een activiteit naar keuze. Hier werken ze dan aan in blokken van drie donderdagmiddagen, in gemengde groepen (afwisselend twee weken de  groepen 3 en 4, vervolgens twee weken de groepen 5 en 6 en daarna twee weken de groepen 7 en 8.) Daarbij worden wij ondersteund door 2 cultuurcoaches van Scholen in de Kunst
OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl