Ons pestprotocol

Vanuit de Vreedzame School wordt er ook aandacht gegeven aan sociaal omgangsbeleid. We hanteren binnen de hele school dezelfde gedragsregels die in elke klas te vinden zijn. Daarnaast maakt elke groep nog zijn eigen afspraken en regels binnen de groep.

 Het pestprotocol is onderdeel van ons sociaal omgangsbeleid.                                                                                                                                  
OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl