Leerlingenraad 

Met 'Vreedzame School' en 'Actief Burgerschap' als profilering kan een leerlingenraad natuurlijk niet ontbreken op onze school.
Elk jaar wordt uit elke groep 6, 7 en 8 op democratische wijze een leerling gekozen als vertegenwoordiger van de groep.
Op regelmatige basis komt de leerlingenraad bijeen om te praten over onderwerpen die ze zelf hebben aangedragen, of waarop hun input wordt gevraagd. Zo heeft de leerlingenraad van afgelopen jaar meegedacht en gesproken over het plan voor het nieuwe schoolplein.
Ook hebben ze zelf gezocht naar oplossingen om de toiletten schoon te houden.
Andere onderwerpen die voorbij zijn gekomen en waaraan gewerkt is:
- aantrekken stagiaires / ondersteuning in de klassen (gesprek met schoolopleider)
- input van de achterban organiseren (ideeënbussen bij de in-/uitgangen)
- analyse van de tevredenheidspeiling bespreken.
- aanpak van pesten verder verbeteren .

De leerlingenraad voor schooljaar 2022-2023 bestaat uit:

Janessa
groep 6/7
Dalia
groep 6/7
Hannah
groep 7
Lucy
groep 7
Merel
groep 8
Valentijn
groep 8


  

 
      
       
           
  


OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl