Organisatie

Obs De Border start dit schooljaar met 7 groepen, onderverdeeld in een onderbouw (groepen 1 t/m 3)  en bovenbouw (groepen 4 t/m 8). 

In de beide bouwen overleggen de leerkrachten met elkaar over onder andere nieuwe thema’s, resultaten van leerlingen, het onderwijsprogramma en de te bieden hulp aan leerlingen. Leerlingen op De Border zitten in de klas met leeftijdsgenootjes, volgens het zogenoemde 'leerstofjaarklassensysteem'. Er wordt gewerkt met eigentijdse leermethoden. Voor elk leerjaar is er op basis van deze methoden basisleerstof met bijbehorende doelen vastgesteld. Bij de basisvaardigheden rekenen, begrijpend/technisch lezen en spelling beschrijven wij in een groepsoverzicht hoe we, per leerling, aan deze doelen gaan werken. 

Op obs De Border wordt in alle groepen van de school aandacht besteed aan het Engelse taalonderwijs aan de hand van de methode 'Join in'. Deze methode maakt voornamelijk gebruik van de digitale hulpmiddelen.  Naast de zaakvakken (denk hierbij o.a. aan aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur) hebben ook expressievakken als muziek, handvaardigheid, tekenen en dramatische vorming onze aandacht. Tevens krijgen kinderen in de groepen 5 tot en met 8 levensbeschouwelijk onderwijs . Voor het vak lichamelijke opvoeding verzorgen de leerkrachten van de groepen de bewegingslessen, spelletjes en dans. In verband met het ontbreken van een gym-bevoegdheid worden in enkele groepen de gymnastieklessen verzorgd door een vakleerkracht. Op de vrijdag worden deze lessen verzorg door studenten die een gymnastiek-opleiding volgen.

Op de donderdagmiddagen organiseren we keuzemiddagen voor de groepen 3 tot en met 8. De kinderen tekenen in op een activiteit naar keuze. Hier werken ze dan aan in blokken van twee donderdagmiddagen, in gemengde groepen (afwisselend twee weken de  groepen 3 en 4, vervolgens twee weken de groepen 5 en 6 en daarna twee weken de groepen 7 en 8.)Tegelijkertijd worden er activiteiten aangeboden door 2 cultuurcoaches van NEOS

OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl