Partners

De Border huisvest en werkt samen met onderstaande partners.

Ska Kinderopvang       
SKA Kinderopvang en De Border vormen vanaf september 2018 samen een kindcentrum.
Met basisschool, bso, speelleergroep én een nieuw kinderdagverblijf!
Een geweldige plek voor kinderen van 0-12 jaar!

Lees meer

De Bibliotheek op school    

OBS De Border werkt graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. 

Lees meer

Logopediepraktijken Amersfoort    

De Border is een samenwerkingsverband aangegaan met logopediepraktijken Amersfoort. Dit betekent in de praktijk dat wij op maandag,woensdag en vrijdag een logopediste in school hebben. Deze logopedisten werken nauw samen met de leerkrachten van De Border.
Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen van en het verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie. Waarbij het doel is om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Lees meer

Lotus Nieuwland   

18 maart 2022 zijn we een unieke Amersfoortse pilot samen met PCBO De Wonderboom gestart; De Lotusgroep. De Lotusgroep is een verrijkingsgroep voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5. 

Lees meer

ABC Nieuwland    

De Border is kernpartner van ABC Nieuwland. Scholen, kinderopvang en welzijnsorganisatie Indebuurt033 werken hierin samen om kinderen een goede en gezonde start te bieden, en ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Kijk voor meer informatie op:

ABC Nieuwland

  Beeldende vaktherapeute Marlon    

In ons gebouw bevindt zich tevens de praktijk van beeldende vaktherapeute Marlon Gering.
Marlon - Beeldende vaktherapie biedt therapie, coaching en begeleiding van voornamelijk kinderen met diverse (gedrags)problematiek. Een behandeling bij Marlon - Beeldende vaktherapie is altijd maatwerk. In samenwerking met u en uw kind wordt gekeken wat er nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kind passende werkvormen zoals tekenen, spelen en bewegen.

Lees meer

 

Jij onderwijsadvies    

JIJ onderwijsadvies is een groep samenwerkende orthopedagogen/ GZ-psychologen met ruime ervaring in het onderwijs. 
Wij bieden consultatie, onderzoek en begeleiding, aan kinderen en opvoeders, op het gebied van leren en gedrag. 
JIJ onderwijsadvies richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-16 jaar.   

Lees meer                    

Opdidakt/E-vizier    

Opdidakt/E-vizier helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij. We doen onderzoek naar leerontwikkeling, zoals (ernstige, enkelvoudige) dyslexie, dyscalculie en intelligentie en naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals aandacht en concentratie (ADHD), (faal)angst of autisme. Daarnaast bieden we diverse vormen van begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Doordat we alle zorg onder één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen perfect op elkaar afstemmen.

Lees meer

GGD Regio Utrecht           

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. 

De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.

Lees meer

Aandacht 4U2; huiswerkbegeleiding    

Sinds 2015 wordt ondersteuning geboden bij de schoolopdrachten van leerlingen uit groep 7/8 en brugklassers. Dit is een groot succes, zodat zich ieder jaar steeds meer kinderen aanmelden.

Per half oktober zijn we voor het 6e schooljaar gestart en hebben wederom geweldige stagiaires, die in het kader van hun sociaal maatschappelijke stage de begeleiding verzorgen.
Onze doelgroep; leerlingen in de groepen 7/8 en brugklassers, die wat extra begeleiding nodig hebben. Wij geven voorrang aan die kinderen.

Lees meer

OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl